eShop e-janka
 
hledání

katalog
ˆ
ocenńõn√≠

Valid HTML 4.01 Transitional

OvńõŇôit CSS!

I ‚ô• Validator

Seo servis

 
Znańćka:
Model:
Tisk√°rna:

vizitky

_vizitky.JPG
Vizitka je dnes ned√≠lnou souńć√°st√≠ prezentace kaŇĺd√©ho zamńõstnance, podnikatele ale tŇôeba i vlastn√≠ osoby pro nekomerńćn√≠ vyuŇĺit√≠. Ne kaŇĺd√Ĺ vŇ°ak m√° moŇĺnost nechat si v grafick√©m studiu vytisknout stovky vizitek. Proto V√°m nab√≠z√≠me moŇĺnost vytvoŇôit si vlastn√≠ vizitky i v mal√©m n√°kladu napŇô. i jen nńõkolik kusŇĮ.
Vizitkov√© archy o form√°tu nejńćastńõji A4 jsou pŇôedsek√°ny rastrem v rozmńõru bńõŇĺn√Ĺch vizitek a jejich potisk je d√≠ky tomu moŇĺn√Ĺ na bńõŇĺn√Ĺch laserov√Ĺch nebo inkoustov√Ĺch tisk√°rn√°ch. Vizitky si pak z archu jednoduŇ°e "nal√°mete" a m√°te hotovo. Pap√≠r kvalitn√≠ch vizitek se neliŇ°√≠ od speci√°ln√≠ch fotopap√≠rŇĮ.
Rozd√≠l mezi fotopap√≠rem a bńõŇĺn√Ĺm "kancel√°Ňôsk√Ĺm" pap√≠rem je speci√°ln√≠ povrchov√° √ļprava potiskovateln√© strany fotopap√≠ru, kter√° je speci√°lnńõ urńćena pro danou technologii tisku (zejm√©na inkoustov√©ho). Tato vrstva zaruńćuje fotopap√≠ru ostŇôejŇ°√≠ obraz, kter√Ĺ se nerozp√≠j√≠ a sytńõjŇ°√≠ a vńõrnńõjŇ°√≠ barvy a jejich delŇ°√≠ barevnou st√°lost. Fotopap√≠ry se dńõl√≠ dle lesklosti povrchu na matn√©, pololeskl√©, leskl√© a glossy. KaŇĺd√Ĺ tento typ povrchu se hod√≠ pro jin√© √ļńćely a na kaŇĺd√©m z nich VaŇ°e vizitka jinak vynikne. Nebojte se proto experimentovat a vyzkouŇ°ejte kvalitu tisku na rŇĮznńõ leskl√Ĺch ńći matn√Ĺch vizitkov√Ĺch fotopap√≠rech. DalŇ°√≠m krit√©riem pro v√Ĺbńõr fotopap√≠ru je jeho "gram√°Ňĺ" ud√°vaj√≠c√≠ jin√Ĺmi slovy tlouŇ°Ň•ku (s√≠lu) pap√≠ru. Nńõkter√© tisk√°rny mohou m√≠t probl√©m s vysoce gram√°Ňĺn√≠mi fotopap√≠ry a proto se pŇôed vlastn√≠m n√°kupem pŇôesvńõdńćte v n√°vodu k vaŇ°√≠ tisk√°rnńõ o podporovan√Ĺch s√≠l√°ch fotopap√≠ru.

znańćka:

Pońćet nalezen√Ĺch poloŇĺek zboŇĺ√≠: 7
Rayfilm
R0215.0614NG
# R0215.0614NG
nedostupné
nedostupné
nedostupné
Rayfilm
R0113.VIZ3G
# R0113.VIZ3G
nedostupné
nedostupné
nedostupné
Rayfilm
R0115.VIZ1G
# R0115.VIZ1G
nedostupné
nedostupné
nedostupné

* obrázky jsou pouze ilustrativní

pŇôihl√°Ň°en√≠
jméno:
heslo:

nov√° registrace

24.06.2019

"Léto v plném proudu" - slevy na vybrané produkty po celé léto

13.05.2019

Speci√°ln√≠ "M√°jov√° akce" nejen na Canon PGI-580 a CLI-581, jen do konce kvńõtna.

01.04.2019

Dnes m√°me pro V√°s speci√°ln√≠ akci na vybran√© zboŇĺ√≠ s exkluzivn√≠mi slevami nazvanou akce Apr√≠l
Ceny platí pouze dnes.
A v√°Ňĺnńõ to nen√≠ Apr√≠l ;-)

ˆ
doporuńćujeme
ˆ
partneŇôi
NavŇ°tivte tak√© naŇ°e partnersk√© str√°nky:
INPRO
- revize a zkouŇ°ky tlakov√Ĺch a plynov√Ĺch zaŇô√≠zen√≠
petarena.cz
- Ň°pińćkov√© produkty v oblasti v√ĹŇĺivy pro dom√°c√≠ mazl√≠ńćky a hospod√°Ňôsk√° zv√≠Ňôata s tradic√≠ od roku 1998
Doporuńćujeme V√°m t√©Ňĺ str√°nky:
JBI sport fit studio
- relaxańćn√≠ a fitness centrum v Kol√≠nńõ
skvelelasty.cz
- cestovní agentura Sunrise
ˆ
reklama